Bijbelstudie

De Bijbelstudie wordt gegeven door: Kees Goedhart.
Het thema dit voorjaar is: “Levenslessen” met als onderwerpen:

*De kracht van eenheid

*Gerechtigheid

*Wonderen doen

*Waar komt al die strijd vandaan?

*Effectief leren bidden

*Omgaan met conflicten