Bijbelstudie

De Bijbelstudie wordt gegeven door: Kees Goedhart.
Het thema dit najaar is: “Terug naar de basis” met als onderwerpen:

Schepping 
Genesis 1:1 In het begin schiep God de hemel en de aarde

In Christus zijn allen uitverkoren
Efeziërs 1:4 In ​Christus​ immers heeft God,
voordat de wereld gegrondvest werd,
ons vol ​liefde​ ​uitgekozen​ om voor hem ​heilig​ en zuiver te zijn,

Bekering & Wedergeboorte
Handelingen 2:37&38 Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan ​Petrus
en de andere ​apostelen: ‘Wat moeten we doen, broeders?’ 
Petrus​ antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u ​dopen
onder aanroeping van ​Jezus​ ​Christus​ om ​vergeving
te krijgen voor uw ​zonden. Dan zal de ​heilige​ Geest​ u geschonken worden, 


Alleen Jezus
Efeziërs 2:17&18 Vrede​ kwam hij verkondigen aan u die ver weg was
en ​vrede​ aan hen die dichtbij waren:
dankzij hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader.

Zelfverloochening
Romeinen 15:1 Wij, de sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen
en niet ons eigen belang dienen.

Karakter
Ezechiël 36:26 Ik zal jullie een nieuw ​hart​ en een nieuwe geest geven,
ik zal je versteende ​hart​ uit je lichaam halen en je er een levend ​hart​ voor in de plaats geven.