Bijbelstudie

De Bijbelstudie wordt gegeven door: Kees Goedhart.
Het thema dit voorjaar is: “Levenslessen” met als onderwerpen:

Samuël 
Wie was Samuël en wat kunnen wij hiervan leren?

Melaatsheid
Het begin van melaatsheid lijkt op het begin van zonde toelaten in je leven.
Het begint klein en verraderlijk en op het eerste gezicht niet alarmerend.

Getuigen
Principes Gideon

Tempelbouwers
Als God aan David vertelt dat hij de voorbereidingen mag treffen voor de bouw
van een tempel en als Salomo later de tempel mag bouwen,
dan vinden we in deze geschiedenis prachtige lessen m.b.t. ons eigen leven
en m.b.t. het verstaan van Gods opdrachten. 

De kracht van eenheid
Een Koninkrijk van Kracht heeft alles te maken met eenheid! 

Gerechtigheid
Het lijdt geen twijfel dat Jezus rechtvaardig was. Lees maar in Matteüs 27:19
Gerechtigheid of rechtvaardigheid is een juridisch begrip.
Het gaat er om dat recht gedaan wordt aan wie onrecht heeft geleden.